• info@webfree.net

标准图集

JC/T 2033-2018 混凝土外加剂用聚醚及其衍生物

2022-07-30  JCT 2033-2018 混凝土外加剂用聚醚及其衍生物.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2055-2020 宠物垫圈用颗粒膨润土

2022-07-30  JCT 2055-2020 宠物垫圈用颗粒膨润土.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2094-2021 生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块

2022-07-30  JCT 2094-2021 生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆

2022-07-30  JCT 2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆.pdf …

标准分类 » 

JC/T 1015-2006 环氧树脂地面涂层材料

2022-07-30  本标准规定了环氧树脂地面涂层材料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以环氧树脂为主要原材料的底层涂料、自流平地面涂层材料、薄涂型环氧树脂地面涂层材料。 标准编号:JC/T…

标准分类 » 

JC/T 1011-2021 混凝土抗侵蚀防腐剂

2022-07-30  本标准规定了混凝土抗侵蚀防腐剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。本标准适用于硫酸盐等盐类侵蚀的混凝土抗侵蚀防腐剂。 标准编号:JC/T…

标准分类 » 

JC/T 1004-2006 陶瓷砖填缝剂

2022-07-30  JCT 1004-2006 陶瓷砖填缝剂.pdf …

标准分类 » 

JC/T 1000-2021 水泥工业用轴瓦

2022-07-30  JCT 1000-2021 水泥工业用轴瓦.pdf …

标准分类 » 

JC/T 1023-2007 石膏基自流平砂浆

2022-07-30  JCT 1023-2007 石膏基自流平砂浆.pdf …

标准分类 » 

JC/T 1018-2006水性渗透型无机防水剂

2022-07-30  JCT 1018-2006水性渗透型无机防水剂.pdf …

标准分类 »