• info@webfree.net

标准图集

JC/T 2006-2021 摩擦材料用复合纤维

2022-07-30  JCT 2006-2021 摩擦材料用复合纤维.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2005-2021 摩擦材料用天然矿物纤维

2022-07-30  JCT 2005-2021 摩擦材料用天然矿物纤维.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2032-2010 轨道交通风道用纤维钢丝网水泥板

2022-07-30  JCT 2032-2010 轨道交通风道用纤维钢丝网水泥板.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2011-2021 摩擦材料用粘结剂

2022-07-30  JCT 2011-2021 摩擦材料用粘结剂.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2010-2021 摩擦材料用金属及金属矿物填料

2022-07-30  JCT 2010-2021 摩擦材料用金属及金属矿物填料.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2009-2021 摩擦材料用非金属添加物

2022-07-30  JCT 2009-2021 摩擦材料用非金属添加物.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2008-2021 摩擦材料用人造矿物纤维

2022-07-30  JCT 2008-2021 摩擦材料用人造矿物纤维.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2055-2020 宠物垫圈用颗粒膨润土

2022-07-30  JCT 2055-2020 宠物垫圈用颗粒膨润土.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2052-2020 辊压法无石棉纤维垫片材料

2022-07-30  JCT 2052-2020 辊压法无石棉纤维垫片材料.pdf …

标准分类 » 

JC/T 2041-2020 聚氨酯灌浆材料

2022-07-30  本标准规定了聚氨酯灌浆材料的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于水利水电、建筑、交通等领域中混凝土结构渗漏水治理、基础加固及帷幕防渗等工程所用的聚氨酯灌浆材料。 标准编号:JC/T…

标准分类 »